Өнгөрсөн онуудын соёлын арга хэмжээнүүд (санхүүгийн жилээр)

2023/3/3
2023 он
2022 он

Япон Улс, Монгол Улсын хооронд дипломат харилцаа тогтоосны 50 жилийн ойд зориулсан тусгай хуудас

2021 он
2020 он
2019 он


2018 он

2017 он

Япон улс, Монгол улсын хооронд дипломат харилцаа тогтоосны 45 жилийн ойд зориулсан тусгай нүүр

 

2016 он

2015 он

2014 он
2013 он
2012 он

Япон улс, Монгол улсын хооронд дипломат харилцаа тогтоосны 40 жилийн ойн тусгай нүүр
2011 он
2010 он
2009 он
2008 он
2007 он
35logo- Япон улс, Монгол улсын хооронд дипломат харилцаа тогтоосны 35 жилийн ойн хуудас
2006 он