2024 оны “Тусгай ур чадвартай ажиллах хүчний тогтолцоо”-ны хүрээнд Япон Улсад ажиллах хүсэлтэй иргэдэд япон хэлний заах арга зүйн цахим сургалтын бүртгэл эхэллээ

2024/5/21
   Япон сан /Japan Foundation/ нь япон хэлний боловсрол олгож буй байгууллага, сургалтын төвүүдийн япон хэлний багш нарт зориулсан япон хэлний заах арга зүйг дээшлүүлэх цахим сургалтыг явуулах боллоо. Энэ нь “Тусгай ур чадвартай ажиллах хүчний тогтолцоо”-ны дагуу Япон Улсад ажиллах иргэдийн япон хэлний боловсролыг дэмжих зорилготой юм. Бүртгүүлэхдээ өргөдлийн материалаа Япон сангийн бүртгэл хүлээн авах хуудаст (https://www.apply.jpf.go.jp) байршуулах бөгөөд өргөдөл хүлээн авах эцсийн хугацаа 2024 оны 8 дугаар сарын 2-ны өдөр /Японы цагаар 13:00 цаг, Монголын цагаар 12:00 цаг/ хүртэл байна.
 
Дэлгэрэнгүй мэдээллийг доорх линкнээс үзнэ үү.
Япон хэлээр:https://www.jpf.go.jp/j/program/japanese.html
Англи хэлээр:https://www.jpf.go.jp/e/program/japanese.html