Японд суралцах талаарх уулзалт, семинар зохион байгуулагдлаа

2018/3/19
    3 сарын 3 ны өдөр, Монгол Японы төв нь Японы элчин сайдын яамтай хамтран Японд суралцах талаар зөвлөгөө өгөх өдөрлөгийг Монгол Японы хүний нөөцийн хөгжлийн төвд зохион байгууллаа. “Сайн судалсны үндсэн дээр Японд суралцацгаая” гэсэн сэдэвтэй уг семинарт 500 гаруй хүмүүс оролцсон бөгөөд Японд суралцах хүсэлтэй оюутан залуус ихээхэн байгааг харуулсан үр дүнтэй семинар боллоо.  

                         
                   Монгол Японы хүний нөөцийн хөгжлийн                                      1-р хэсэг:Япон мэргэжилтэнгүүд Японд суралцах 
                                төвийн захирал Ц.Даваадорж                                                          системийн талаар тайлбар хийж буй нь
                           

                 
                    2-р хэсэг:Японд суралцаж төгссөн төгсөгчид