2021 оны Япон улсын Засгийн газрын тэтгэлэгт оюутан шалгаруулах бичгийн нэгдүгээр шалгалтанд тэнцэгсэд (Их сургуулийн үндсэн оюутан, Техникийн коллеж)

2020/9/8
2021 оны Япон улсын Засгийн газрын тэтгэлэгт хөтөлбөрийн
БИЧГИЙН НЭГДҮГЭЭР ШАЛГАЛТАНД ТЭНЦСЭН ОЮУТНУУД
Их сургуулийн үндсэн оюутан Техникийн коллеж
Нийгмийн ухаан Байгалийн ухаан
USEA004 USEB008 USEB040 UNEA001 UNJA005 CEA015 CEA047 CEC033 CJC001
USEA010 USEB011 USEB043 UNEA002 UNJA006 CEA016 CEB009 CEC058 CJC005
USEA012 USEB016 USEB046 UNEA012 UNJA012 CEA023 CEB050 CEC069 CJC008
USEA017 USEB019 USEB055 UNEA019 UNEB001 CEA024 CEB064 CEC090 CJD002
USEA023 USEB021 USJB001 UNEA026 UNEB004 CEA030 CEB068 CEE026 CJD013
USJA002 USEB024   UNEA029 UNEC001 CEA039 CEB089 CEF001 CJD016
USJA006 USEB028   UNEA049 UNJC002 CEA043 CEC017 CJA003 CJD019
USEB006 USEB029   UNJA001 UNJC003 CEA044 CEC029 CJB014  
 
 
СУДЛААЧ ОЮУТНЫ БИЧИГ БАРИМТЫН ШАЛГАРУУЛАЛТАНД ТЭНЦСЭН ХҮМҮҮС: Бүгд
 
ЖИЧ:
- Зөвхөн дээрх бичгийн 1-р шалгалтанд тэнцсэн хүмүүс 2020 оны 9 сарын 27-н
ы өдөр (Ням) бичгийн 2-р шалгалтанд орно. Шалгалтын хуваарь болон бусад мэдээллийг ЭСЯ вэб хуудаснаас авна уу.
-
Тэнцсэн болон эс тэнцсэн шалтгаан, онооны талаар асуултанд Японы ЭСЯ-наас хариулт өгөх боломжгүй болохыг анхаарна уу. Энэ шалгалтыг Япон улсаас Монгол улсад суугаа Элчин сайдын яам дангаараа зохион байгуулдаг тул  Монгол-Японы төвөөс уг шалгалтын талаар лавлаж асуухгүй байхыг хүсье.