Соёл, мэдээллийн сурталчилгааны эд зүйлсийг зээлээр ашиглах хүсэлт /маягт/ шинэчлэгдлээ

2023/10/3
 Тус ЭСЯ-наас Япон орныг танилцуулах зорилгоор Японтой холбоотой эд зүйлсийг зээлээр олгож байна. Зээлээр олгох эд зүйлсийг япон соёлыг сурталчлан таниулах аливаа арга хэмжээ, үйл ажиллагаанд ашиглах зориулалттай бөгөөд зөвхөн албан байгууллагад олгоно.
 
 Доорх линкээр хүсэлтээ бичиж илгээнэ үү.
 
 https://forms.office.com/r/NYbbzabeAM