Япон сангийн “Хот төлөвлөлт”-ийн талаарх үзэсгэлэн явагдаж байгаатай уялдан ~Амьдрахад таатай аюулгүй Улаанбаатар хотын төлөө~ сэдэвт семинар зохион байгуулагдлаа

2017/11/17
     10 сарын 25-нд Япон улсын элчин сайдын яам нь ЖАЙКА-ын Монгол дахь Төлөөлөгчийн газар болон Монгол Японы хүний нөөцийн төвтэй хамтран “Амьдрахад таатай аюулгүй Улаанбаатар хотын төлөө” сэдэвт семинарыг зохион байгууллаа.
     Газар хөдлөлт, хот төлөвлөлт, замын хөдөлгөөний талаар мэргэшсэн мэргэжилтэн нар ирээдүйн Улаанбаатар хотын хот төлөвлөлтөнд чухал санаа өгөх илтгэлүүдийг тавьлаа. Монгол Японы хүний нөөцийн төвд зохион байгуулагдаж буй “Хот төлөвлөлт”-ийн талаарх үзэсгэлэнтэй уялдуулан тус семинарыг зохион байгуулсан юм. Тус семинарт танхим дүүрэн хүмүүс идэвхтэй оролцож, Нийслэлийн иргэдийн сонирхолыг ихээхэн татсан семинар боллоо.

                                                                     

                                         
                             ЖАЙКА-ын мэргэжилтэн Сасаки Риэко                                          Сэдэв “Компакт сити”

                                       
                                                      Д.Одбаяр                                                     Сэдэв “Газар хөдлөлтөд тэсвэртэй Улаанбаатар”
                              Газар хөдлөлтийн гамшгаас хамгаалах
                          чадавхыг бэхжүүлэх төслийн мэргэжилтэн

                                    
                                   Япон улсын Элчин сайдын яамны                                        Сэдэв “Бүс нутгийн замын хөдөлгөөний                   
                                            атташе Сайто Харуй                                                                     аюулгүй байдлын тухай”

                                            
                                                  Г.Тунгалагтуул                                                           Сэдэв “Хотын суурьшлын бүсийн                       
                               Удирдлагын Академийн докторантур                                      төлөвлөлтөнд нөлөөлж буй хүчин зүйл”