“Япон Улсад ажиллаж, амьдрах хүмүүст зориулсан япон хэлний сургалтын байгууллагыг дэмжих төсөл”-ийн өргөдөл хүлээн авах тухай

2022/10/6
  Уг төсөл нь Япон Улсад ажиллаж, амьдрах хүмүүст зориулан япон хэлний сургалтын үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллагуудыг дэмжиж, "Тусгай ур чадвартай ажилтан бэлтгэх" тогтолцооны дагуу эдгээр япон хэлний сургалтын байгууллагад ашиглагдах сургалтын материалыг худалдан авахад нь дэмжлэг үзүүлэх төсөл юм.
  Төслийн хэрэгжилтийн хугацаа 2024 оны 3-р сарын 31-ний өдрийг хүртэл байна.
 
  Төсөлд хамрагдах тухай өргөдлийг Монгол дахь Японы Элчин сайдын яаманд 2022-ны 12-р сарын 1-ний 17:30-аас өмнө доорх мэйлээр илгээнэ.

public.diplomacy-section@ul.mofa.go.jp
Жич: Нэг имэйл 10MB хэмжээнд дотор багтаана.
 
Дэлгэрэнгүй мэдээллийг доорх хаягаар орж үзнэ үү.
Япон хэл:https://www.jpf.go.jp/j/program/closed/jp_2.html
Англи хэл:https://www.jpf.go.jp/e/program/closed/jp_2.html