ЯПОН УЛСЫН ЭЛЧИН САЙДЫН ЯАМ

日本国国旗

在モンゴル日本国大使館

Холбоос

Монголын Засгийн газрын байгууллага болон холбоо бүхий газар