Шинэ Монгол Технологийн коллежийн зуны сургалтад хамрагдаж буй оюутнуудад лекц уншив

2023/6/26
1 Лекцэд оролцож буй оюутнууд 1
2 Лекцэд оролцож буй оюутнууд 2
   6 дугаар сарын 23-ны өдөр, Шинэ Монгол Технологийн коллежийн зуны сургалтад хамрагдаж буй оюутнуудад тус ЭСЯ-ны 3-р нарийн бичгийн дарга Т.Катанода Япон орон судлалын талаар лекц уншив.
   Шинэ Монгол Технологийн коллеж нь Япон Улсын Коосэн агентлагтай хамтын ажиллагаатай Монголын 3 сургуулийн нэг бөгөөд тус сургуулийн төгсөгчид Монгол Улсын голлох аж үйлдвэрийн хүний нөөцийг бэлтгэн гаргаж байна.