Визийн төрөл болон мэдүүлэх хэлбэр

2024/4/5
1. Нэг удаагийн богино хугацааны виз (бизнес, ах дүү төрөл садан найз нөхдийндөө зочлох, аялал)
 А. Энгийн паспорт эзэмшигч
 Б. Монгол Улсад удаан хугацаагаар оршин суух зөвшөөрөлтэй гадаадын иргэн
 
2.Олон удаагийн богино хугацааны виз
 А. Энгийн паспорт эзэмшигчид олон удаагийн богино хугацааны виз мэдүүлэх тухай
 Б. Бизнесийн зорилгоор болон олон улсад танигдсан нэр хүндтэй зүтгэлтэн богино хугацааны олон удаагийн виз мэдүүлэх тухай 
 В. Нэн өндөр орлоготой Монгол Улсын иргэн богино хугацааны олон удаагийн виз мэдүүлэх тухай
 Г. Япон Улсад удаан хугацаагаар оршин сууж байгаа иргэний эхнэр/нөхөр, хүүхдэд богино хугацааны олон удаагийн виз мэдүүлэх тухай 
 Д. Япон Улсын иргэнтэй гэр бүл болсон иргэнд олгох богино хугацааны виз (нэг удаагийн, хоёр удаагийн, олон удаагийн )
 Е. Монголоос бусад орны иргэд виз мэдүүлэх тухай (Япон хэл, Англи хэл)

3. Дамжин өнгөрөх виз (Япон Улсаар дамжин гуравдагч орон руу зорчих)

4. Удаан хугацааны виз (суралцах, хөдөлмөр эрхлэх, дадлагажигч , Япон хүний гэр бүл гэх мэт)(Япон хэлАнгли хэл)

5. Эмчилгээний виз (Япон хэлАнгли хэл)