Бизнес, Олон улсад танигдсан нэр хүндтэй зүтгэлтэн богино хугацааны олон удаагийн виз мэдүүлэх журам

2024/4/5
Тус Элчин сайдын яам нь виз мэдүүлгийн материалыг хуурамчаар үйлдсэн тохиолдолд хатуу арга хэмжээ авах бөгөөд виз олгохоос татгалзана.

Олон удаагийн визийн тухай
Агуулга Олон удаагийн визийг дараах хүнд олгоно.
  1. “Бизнес”-ийн зорилгоор зорчих энгийн паспорттой Монгол улсын иргэн 
  2. “Олон улсад танигдсан нэр хүндтэй зүтгэлтэн”-д богино хугацааны олон удаагийн визийг олгоно.
Энэхүү ангиллын визийг “Бизнес”, “Соёлын хамтын ажиллагаа”-нд зориулж олгодог. Гэхдээ“аялал”, “ах дүү төрөл садныдаа зочлох” зорилгоор 2 буюу түүнээс дээш удаа зорчиж байгаа иргэнд олгох боломжтой. Энэхүү визээр Япон Улсад зорчихдоо ашиг орлого олох, шагнал урамшуулал авах арга хэмжээ, үйл ажиллагаа зохион байгуулахыг хатуу хориглоно.
Хоног 90 хоног
Нийт зорчих хоног Жилд нийт 180 хүртэлх хоног зорчих
Хүчинтэй хугацаа 1 жил, 3 жил, 5 жил
 
Бүрдүүлэх материалын жагсаалт
А. Бизнесийн зорилгоор зорчиход
No. Бүрдүүлэх материал Эх хувь хуулбар
1 Паспорт Эх хувь
2 Виз мэдүүлгийн хуудас Эх хувь
3 Цээж зураг (Сүүлийн 6 сарын дотор авхуулсан 4.5х3.5 см хэмжээтэй цагаан фонтой 1 хувь цээж зураг. Эгц өөдөөс харсан малгайгүй, нүдний шилгүй байх) Эх хувь
4 Гадаад паспорт эзэмшигчийн үндсэн  мэдээллийг агуулсан хуудас хуулбар
5 Виз мэдүүлэгч дор дурдсан нөхцөлийн аль нэгийг хангаж буйгаа нотлох бичиг баримт
 1) Улсын компани, Төрийн өмчит үйлдвэрийн газрын үндсэн ажилтан
 2) Нээлттэй хувьцаат компанийн (Гуравдагч орон, бүс нутаг хамаарна) үндсэн ажилтан 
 3) Японы ЭСЯ болон Ерөнхий Консулын газар байдаг хотын Японы худалдаа аж үйлдвэрийн танхимын гишүүн компани (төлөөлөгчийн газрууд) мөн төв компани нь Японд байдаг эсвэл Японд холбоо барих хаягтай Японы хөрөнгө оруулалттай компанийн үндсэн ажилтан
 4) Японы нээлттэй хувьцаат компанийн хөрөнгө оруулалттай компани, охин компани, салбар компанийн үндсэн ажилтан
 5) Японы нээлттэй хувьцаат компанитай байнгын хамтын ажиллагаатай компанийн үндсэн ажилтан
 6) Сүүлийн 3 жилийн хугацаанд бизнесийн зорилгоор Япон улсад зорчсон мөн сүүлийн 3 жилийн хугацаанд Японоос бусад G7-ийн бүлгийн орнуудад богино хугацаагаар удаа дараа зорчсон хүн
 7) Сүүлийн 3 жилийн хугацаанд бизнесийн зорилгоор 3-аас дээш удаа Япон Улсад зорчсон иргэн
Эх хувь
6 Олон удаа зорчих шаардлагыг нотлох бичиг баримт
 1) Олон удаа зорчих хугацааг тодорхой заасан аяллын хөтөлбөр
 2) Мэдүүлэгч олон удаа Япон улс руу зорчих тухай тодорхой заасан Монгол талын байгууллагын албан бичиг
 3) Япон талаас уригч байгууллага байгаа тохиолдолд бизнесийн зорилгоор зорчих богино хугацааны виз мэдүүлэхэд шаардлагатай бичиг баримт (урилга, батлан даалтын бичиг зэрэг)
Эх хувь
 
Б. Олон улсад нэр хүндтэй зүтгэлтэн
No. Бүрдүүлэх материал Эх хувь/ хуулбар
1 Паспорт Эх хувь
2 Виз мэдүүлгийн хуудас Эх хувь
3 Цээж зураг (Сүүлийн 6 сарын дотор авхуулсан 4.5х3.5 см хэмжээтэй цагаан фонтой 1 хувь цээж зураг. Эгц өөдөөс харсан малгайгүй, нүдний шилгүй байх) Эх хувь
4 Гадаад паспорт эзэмшигчийн үндсэн  мэдээллийг агуулсан хуудас Хуулбар
5 Доор дурдсан нөхцлийн аль нэгийг хангаж буйгаа нотлох бичиг баримт
 1) Олон улсад гавьяа зүтгэл нь үнэлэгдсэн дүрслэх урлаг, утга зохиол, дуу хөгжим, бүжиг гэх мэт соёл урлагийн зүтгэлтэн мөн хүмүүнлэгийн ухаан (уран зохиол, хууль, эдийн засаг) болон байгалийн шинжлэлийн салбар (шинжлэх ухаан, инженерчлэл, анагаах ухаан гэх мэт) –ын эрдэмтэн судлаач
 2) Өмгөөлөгч, мэргэшсэн нягтлан бодогч, оюуны өмчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч, итгэмжлэгдсэн төлөөлөх хуульч, нотариатч, дотоодод болон олон улсад эмчлэх эрх бүхий үндсэн мэргэжлээрээ ажиллаж буй мэргэжилтэн
 3) Мэргэжлийн болон сонирхогчийн спортын төрөлд өндөр амжилт гаргасан тамирчин
 4) Их, дээд сургуулийн багш болон түүнээс дээш цол хэргэмтэй үндсэн ажилтан.
 5) Улсын болон нийгмийн судалгаа шинжилгээний хүрээлэн, урлагийн галерей, болон музей, номын сангийн хэлтсийн дарга буюу түүнээс дээш албан тушаалтан.
 6) Улсын Их Хурлын гишүүн, төрийн албан хаагч, орон нутгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын гишүүн, орон нутгийн төрийн албан хаагч.
Эх хувь
6 Олон удаа зорчих шаардлагыг нотлох бичиг баримт
 1) Олон удаа зорчих агуулгыг тусгасан аяллын хөтөлбөр
 2) Мэдүүлэгч олон удаа Япон улс руу явахыг тодорхой тусгасан Монгол талын байгууллагын албан бичиг
 3) Япон талаас уригч байгууллага байгаа тохиолдолд бизнесийн зорилгоор зорчих богино хугацааны олон удаагийн виз мэдүүлэхэд шаардлагатай бичиг баримт (урилга, батлан даалтын бичиг зэрэг)
Эх хувь
 
В. А эсвэл Б-ийн эхнэр/нөхөр хүүхэд
No. Бүрдүүлэх материал Эх хувь/ хуулбар
1 Паспорт Эх хувь
2 Визийн мэдүүлгийн хуудас Эх хувь
3 Цээж зураг (сүүлийн 6 сарын дотор авхуулсан 4.5х3.5 см хэмжээтэй, малгайгүй, нүдний шилгүй) Эх хувь
4 Гадаад паспорт эзэмшигчийн үндсэн  мэдээллийг агуулсан хуудас Хуулбар
5 Хамаарлыг нотлох бичиг баримт
 1) төрсний гэрчилгээ
 2) төрөл садны лавлагаа
Эх хувь
6 А эсвэл Б нь олон удаагийн визтэйг батлан паспорт эзэмшигчийн үндсэн мэдээллийг агуулсан хуудас болон визтэй хуудсыг хавсаргах. Хуулбар
 
Анхааруулга
  1. Дээр дурдсан бүрдүүлэх бичиг баримт нь виз мэдүүлэхэд зайлшгүй шаардлагатай материалууд болно.
  2. Виз мэдүүлгийн материал бүрэн бус, мэдүүлгийн хуудсыг дутуу бөглөсөн бол виз мэдүүлгийн материалыг хүлээж авахгүй.
  3. Шаардлагатай гэж үзвэл нэмэлт материал авах мөн виз  мэдүүлэгчийг ярилцлагад дуудна.
  4. Шаардсан нэмэлт материалыг цаг хугацаанд нь гаргаж өгөхгүй байх, визийн ярилцлагад ирэхгүй бол виз мэдүүлгийг цуцална.
  5. Хүмүүнлэгийн чанартай яаралтай зорчих виз мэдүүлгээс бусад тохиолдолд визийн хариуг яаралтай олгохгүй.
  6. Зарим тохиолдолд визийг шийдвэрлэхэд тодорхой хугацаа шаардагдах (хэдэн 7 хоног ч зарцуулах тохиолдол байдаг) тохиолдол байдаг тул эрсдэлээ тооцон  хангалттай хугацаатайгаар виз мэдүүлнэ үү.
  7. Виз мэдүүлгийн материалын хүчинтэй хугацааны тухайд виз мэдүүлэгчээс гаргах материал 3 долоо хоног, санхүүгийн чадамжийг батлах бичиг баримт (банкны хуулга, тодорхойлолт гэх мэт) 7 хоногийн хугацаанд хүчинтэй байна. Харин Япон талаас ирүүлсэн материал 3 сар (хуулбар хувь байж болно)-ын хугацаанд хүчинтэй байна.
  8. Япон талаас бүрдүүлэх материалын хүчинтэй хугацаа 3 сар байна. Хуулбар материалаар виз мэдүүлж болно. Гэвч зарим тохиолдолд эх хувь материалыг шаардах үе байдаг.