Богино хугацааны нэг удаагийн виз мэдүүлэг

2024/4/5
(Гадаад паспорт эзэмшигч Монгол Улсын иргэн)
 
 Гадаад паспорт бүхий эх орондоо байнгын оршин суугч Монгол Улсын иргэн ах дүү, төрөл садан, найз нөхдийндөө очих, бизнес, богино хугацааны аяллын зорилгоор Япон Улсад зорчих нэг удаагийн виз (15, 30, 90 хоног) мэдүүлэхэд виз мэдүүлгийн журамтай сайтар танилцаж дараах материалыг бүрдүүлнэ. Богино хугацааны визээр Япон Улсад зорчихдоо ашиг орлого олох арга хэмжээ зохион байгуулах, үйл ажиллагаа явуулахыг хатуу хориглоно. 
 
Богино хугацааны нэг удаагийн виз мэдүүлгийн
бүрдүүлэх материалын жагсаалт
  Бизнес Ах дүү төрөл садан найз нөхдийндөө зочлох Аялал
Зорилго Хурал, бизнес уулзалт,  танилцуулах үйл ажиллагаа, зах зээлийн судалгаа, соёл,спортын солилцоо,  орон нутгийн засаг захиргааны байгууллага хоорондын хамтын ажиллагаа, богино хугацааны сургалт Ах дүү, төрөл садан, найз нөхдийндөө очих (эхнэр, нөхөр, өөрийн төрсөн ах дүү, үр хүүхэд, эмээ өвөө болон эхнэр нөхрийн төрсөн ах дүү, үр хүүхэд, эмээ өвөө нар) ойрын танил, найз нөхдийндөө очих
 
Аялал
 
 
Бүрдүүлэх материал
Виз мэдүүлэгч бүрдүүлэх материал
1. Виз мэдүүлгийн хуудас
2. Цээж зураг 1 хувь
3. Паспорт
(Гадаад паспорт эх хувиас гадна паспорт эзэмшигчийн үндсэн мэдээллийг агуулсан хуудасны хуулбарыг хавсаргах.)
4. Ажлын хөтөлбөр
5. Нислэгийн тийз захиалгын хуудас
6. Зочид буудлын захиалгын хуудас
7. Санхүүгийн чадамж нотлох бичиг баримт 
8. Ажлын газрын тодорхойлолт, бизнес эрхэлж байгаа бол бизнесийн үйл ажиллагааг тодорхойлох бичиг баримт. Оюутан, болон сурагч бол сургуулийн тодорхойлолт
9. Итгэмжлэх
(18 хүртэлх насны хүүхэд )
1. Виз мэдүүлгийн хуудас
2. Цээж зураг 1 хувь
3. Паспорт
(Гадаад паспорт эх хувиас гадна паспорт эзэмшигчийн үндсэн  мэдээллийг агуулсан хуудасны хуулбарыг хавсаргах.)
4. Нислэгийн тийз захиалгын хуудас
5. Зочид буудлын захиалгын хуудас
6. Санхүүгийн чадамж нотлох бичиг баримт
7. Ажлын газрын тодорхойлолт, бизнес эрхэлж байгаа бол бизнесийн үйл ажиллагааг тодорхойлох бичиг баримт. Оюутан, болон сурагч бол сургуулийн тодорхойлолт
8. Ах дүү төрөл садан найз нөхдийн хамаарлыг батлах бичиг баримт.
9. Итгэмжлэх
(18 хүртэлх насны хүүхэд )
1. Виз мэдүүлгийн хуудас
2. Цээж зураг 1 хувь
3. Паспорт
(Гадаад паспорт эх хувиас гадна паспорт эзэмшигчийн үндсэн  мэдээллийг агуулсан хуудасны хуулбарыг хавсаргах.)
4.Аяллын хөтөлбөр
5.Нислэгийн тийз захиалгын хуудас
6.Зочид буудлын захиалгын хуудас
7.Санхүүгийн чадамжаа батлах материал 
8. Ажлын газрын тодорхойлолт, бизнес эрхэлж байгаа бол бизнесийн  үйл ажиллагааг тодорхойлсон  бичиг баримт.  Оюутан, сурагч бол сургуулийн тодорхойлолт
9. Итгэмжлэх
(18 хүртэлх насны хүүхэд )
 
Япон талаас бүрдүүлэх материал
1. Урилга
2. Ажлын хөтөлбөрийн загвар
3. Виз мэдүүлэгчдийн нэрсийн жагсаалт
1. Урилга
2. Аяллын хөтөлбөрийн загвар
3. Виз мэдүүлэгчдийн нэрсийн жагсаалт
Япон талаас (Уригч байгууллага зэрэг) зардал даах тохиолдолд бүрдүүлэх материал
1. Батлан даалтын бичиг
2. Япон талын уригч компанийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний лавлагаа мөн Компанийн өнөөгийн байдлын бүх мэдээллийн баримт бичиг
1. Батлан даалтын бичиг
2. Батлан даагчийн доорх бүх бичиг баримт
 1) Ажлын газрын тодорхойлолт
 2) Санхүүгийн чадамжийг батлах бичиг баримт
 3) Гэрийн хаягийн тодорхойлолт
 4) Оршин суух үнэмлэхийн хуулбар
 
Виз мэдүүлэгчийн бүрдүүлэх материал болон анхаарах зүйлс
 
1.Виз мэдүүлгийн хуудас
Анхааруулга 1
Виз мэдүүлгийн хуудсыг бүрэн гүйцэд бөглөх. Бөглөх шаардлагагүй хэсэгт “Байхгүй” гэж тодорхой бичих.
 
Анхааруулга 2
Oюутан эсвэл сурагч, цэцэрлэгийн хүүхдийн тухайд ажлын газрын мэдээлэл бичих хэсэгт сургууль, цэцэрлэгийн нэр, хаяг, утасны дугаарыг бичих. 
 
Анхааруулга 3
Уригч болон батлан даагчийн мэдээлэл оруулах хэсэг
 А. Бизнесийн зорилгоор зорчих богино хугацааны виз мэдүүлэг (толгой компани, салбар компани, худалдааны хамтрагч)-ийн тухайд уригч компани байгууллагын нэр, хаяг, утасны дугаарыг бичих.
 
 Б. Японд байгаа ах дүү, төрөл садан, найз нөхөд болон танилындаа очих бол тэдгээр хүмүүсийн нэр, хаяг, утасны дугаарыг бичих.  
 
 В.Аяллын зорилгоор зорчихдоо ах дүү, төрөл садан, найз нөхөд болон танилындаа байрлах бол тэдгээр хүмүүсийн нэр, хаяг, утасны дугаарыг бичих. Ойр дотнын танил байхгүй бол “байхгүй” гэж тодорхой бичих.
 
Анхааруулга 4
Гарын үсэг
Виз мэдүүлэгчийн гарын үсэг гэсэн хэсэгт виз мэдүүлэгч өөрийн гарын үсгээ зурна. Гарын үсгийг гадаад паспорт дээр зурсантай адил зурах. Бага насны хүүхдийн тухайд асран хамгаалагч нь төлөөлөн гарын үсэг зурж болно.
 
2.Визийн зураг
Сүүлийн 6 сарын дотор авхуулсан 4.5х3.5 см хэмжээтэй цагаан фонтой 1 хувь цээж зураг. Эгц өөдөөс харсан малгайгүй, нүдний шилгүй зураг байна.
 
3.Гадаад паспорт (эх хувь болон хуулбар)
Анхааруулга 1
Гадаад паспорт эх хувиас гадна паспорт эзэмшигчийн үндсэн мэдээллийг агуулсан хуудасны хуулбарыг хавсаргах.
 
Анхааруулга 2
Урьд нь Япон Улсад зорчсон түүхтэй бол визийн хуулбар болон хилээр нэвтэрсэн дардас тавигдсан хуудасны хуулбарыг хавсаргах (богино хугацааны нэг удаагийн виз мэдүүлж байгаа тохиолдолд)
 
Анхааруулга 3
Их долоогийн орнуудад (G7) зорчиж байсан бол визийн хуулбарыг хавсаргах (богино хугацааны нэг удаагийн виз мэдүүлж байгаа тохиолдолд)
 
4.Аяллын хөтөлбөр
Анхааруулга 1
Тус элчин сайдын яамнаас гаргасан форматын дагуу англи эсвэл япон хэл дээр хийх. Хэрэв Монгол хэлээр хөтөлбөр өгөх бол орчуулгыг заавал хавсаргах.
 
Анхааруулга 2
Хөтөлбөрийг өдөр тус бүрээр дэлгэрэнгүй гарган, тодорхой бичих. Хөтөлбөрийн агуулга давхцах бол...сарын...өдрөөс...сарын...өдөр хүртэл гэж товчлон бичиж болно.
 
Анхааруулга 3
Нислэгийн дугаар, цаг, нисэх буудлын мэдээлэл оруулах шаардлагатай. Эдгээр мэдээллийг оруулаагүй тохиолдолд нэмэлт мэдээлэл авна.
 
Анхааруулга 4
Байрлах зочид буудлын нэр (Төрөл садныдаа байх бол тухайн хүний овог нэр) гэрийн хаяг, утасны дугаарыг заавал бичих. Эдгээр мэдээллийг оруулаагүй тохиолдолд нэмэлт материал авна.
 
5.Аяллын зардлыг хариуцах санхүүгийн чадамжийг батлах бичиг баримт
Анхааруулга 1
Өөрийн нэр дээрх банкны дансны QR кодтой сүүлийн 6 сарын хураангуй хураангуй хуулга өгнө. Хураангуй хуулга өгөх боломжгүй бол 3 сарын дэлгэрэнгүй хуулга болон QR кодтой дансны эцсийн үлдэгдлийн тодорхойлолтыг өгнө.
 
Анхааруулга 2
Виз мэдүүлэгч, Японд буй төрөл саднаас өөр хүн аяллын зардлыг хариуцах бол Анхааруулга 1-т заасан бичиг баримт дээр дараах материалыг нэмж бүрдүүлэхийн зэрэгцээ виз мэдүүлэгчтэй хоорондын хамаарлыг батлах бичиг баримт болох төрсний гэрчилгээ, төрөл садны лавлагаа, хамт авхуулсан зураг зэргийг өгнө.
 
Анхааруулга 3
Бизнесийн зорилгоор зорчих бөгөөд замын зардлыг албан байгууллага нь хариуцах бол ажлын газрын тодорхойлолт болон албан томилолтын бичгийг хамтад нь үйлдэж болно. Япон Улсад зорчих хугацааны хөтөлбөрт аяллын агуулга орсон бол Анхааруулга 1-т заасан бичиг баримтыг нэмж өгөх шаардлагатай.
 
Анхааруулга 4
Виз мэдүүлэхийн өмнө дансанд их хэмжээний орлого хийсэн бол санхүүгийн чадамжгүй гэж тооцно.

6. Ажлын газрын тодорхойлолт, Үйл ажиллагаа эрхэлж буйг тодорхойлох бичиг баримт, сургуулийн тодорхойлолт.
Анхааруулга 1
Ажлын газрын тодорхойлолтыг тухайн компани, байгууллагын нэр, хаяг, утасны дугаар бүхий албан бланк дээр үйлдсэн байна.
 
Анхааруулга 2
Ажлын газрын тодорхойлолтод виз мэдүүлэгчийн ажил байдлын талаарх мэдээлэл (Овог нэр, ажилласан жил, одоогийн албан тушаал, сарын цалин хөлс)-ийг үнэн зөв бичсэн байх шаардлагатай. Мэдээллийн үнэн зөвийг шалгах боломжтой QR код бүхий албан тоот өгч болно.
 
Анхааруулга 3
Виз мэдүүлэгч нь өндөр насны болон халамжийн тэтгэвэр авагч бол  ажлын газрын тодорхойлолтын оронд тэтгэврийн дэвтрийн эх хувь болон хуулбар, лавлагаа өгөх.
 
Анхааруулга 4
Виз мэдүүлэгч нь эрхэлсэн ажилгүй бол ажлын газрын тодорхойлолтын оронд QR код бүхий сайн дурын нийгмийн даатгалын сүүлийн 3 жилийн лавлагааг өгч болно.
 
Анхааруулга 5
Бизнесийн зорилгоор зорчих бөгөөд томилолтын зардлыг албан байгууллага нь хариуцах бол ажлын газрын тодорхойлолтод Япон Улсад зорчих хугацаа, зорчих зорилго, зардал хариуцах тухай агуулгыг товч тодорхой тусгана. Эсвэл дээр дурдсан мэдээллийг багтаасан албан томилолтын бичгийг тусад нь үйлдэж болно.
(Томилолтын бичгийн загвар : Япон, Монгол)
 
7. Үйл ажиллагаа эрхэлж байгааг нотлох бичиг баримт
Анхааруулга 1
Виз мэдүүлэгч нь хувийн компанийн захирал, хувиараа бизнес эрхэлдэг ажлын газрын тодорхойлолт гаргах боломжгүй бол эрхэлж буй үйл ажиллагаагаа нотлох компанийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, тусгай зөвшөөрөл, түрээсийн гэрээний хуулбар, ажлын байрны гэрэл зураг зэргийг өгөх шаардлагатай.
 
Анхааруулга 2
Виз мэдүүлэгч нь хувиараа хуучин автомашин, бараа бүтээгдэхүүн импортлогч бөгөөд Анхааруулга 1-д заасан бичиг баримтыг гаргах боломжгүй бол худалдаа, арилжаа эрхэлж буйг батлах QR код бүхий гаалийн лавлагаа болон импортолсон бараа бүтээгдэхүүний жагсаалтыг заавал өгөх шаардлагатай.
 
8. Ах дүү, төрөл садан, найз нөхдийн хамаарлыг батлах бичиг баримт
Анхааруулга 1
Ах дүү, төрөл садан, найз нөхдийндөө очих зорилгоор виз мэдүүлэгчийн уригч тал Япон хүн эсвэл япон хүний эхнэр, нөхөр бол
ургийн бичиг, өрхийн бүртгэлийн дэлгэрэнгүй лавлагааны аль нэгийг өгнө.
Анхааруулга 2
Төрөл садан бол хоорондын хамаарлыг батлах бичиг баримт (төрсний гэрчилгээ, гэрлэлтийн гэрчилгээ)-ын эх хувь болон хуулбар эсвэл лавлагааг өгнө.
 
Анхааруулга 3
Найз нөхдийндөө очих зорилгоор виз мэдүүлж байгаа бол хоорондын хамаарлыг батлах бичиг баримт (хамт авхуулсан гэрэл зургийг тайлбарын хамт, захидал, зурвасын хуулбар)-ыг хавсаргах

 
Жич: Япон талаас бүрдүүлэх бичиг баримт (хуулбар байж болно)

1. Урилга
Анхааруулга 1
Урилгыг ЭСЯ болон Ерөнхий консулын газарт хаяглан (Жишээ нь : Япон Улсын Элчин сайдын яамд, Япон Улсын Элчин сайдын яамны Консулын хэлтэст) гаргах.
 
Анхааруулга 2
Япон Улсад зорчих зорилгыг дэлгэрэнгүй тодорхой бичих (Ах дүү, төрөл садан, найз нөхдийндөө очих зэрэг ерөнхий агуулгаар бус дэлгэрэнгүй байдлаар тодорхой бичих)
 
Анхааруулга 3
Урилга дээр виз мэдүүлэгчийг урьж буй шалтгааныг бичихийн зэрэгцээ компани хооронд байгуулсан худалдааны гэрээ, хурал арга хэмжээтэй холбоотой мэдээлэл, арилжааны бараа бүтээгдэхүүнтэй холбоотой бичиг баримт зэргийг нэмэлтээр хавсаргаж болно. Хэрэв дээр дурдсан бичиг баримтыг хавсаргах бол Анхааруулга 2-т заасан бичиг баримтыг оруулахгүй байж болох ба дэлгэрэнгүй мэдээллийг хавсаргасан тухай тодорхой дурдах шаардлагатай. Уригчийн мэдээлэл гэсэн хэсэгт овог нэр, хаяг, утасны дугаарыг заавал бичнэ.
 
Анхааруулга 4
Виз мэдүүлэгчийн овог нэрийг англиар бичих, виз мэдүүлэгчийн тоо 2 буюу түүнээс дээш бол нэрсийн жагсаалтаар хавсаргах. 

2. Япон талын уригч байгууллагын улсын бүртгэлийн гэрчилгээний лавлагаа, байгууллагын үйл ажиллагааны чиглэлийн талаарх тайлбар
Анхааруулга 1
Уригч тал нь Японы хөрөнгийн биржид бүртгэлтэй хувьцаат компани бол Япон талын уригч байгууллагын улсын бүртгэлийн гэрчилгээний лавлагаа, байгууллагын үйл ажиллагааны чиглэлийн талаарх тайлбарын оронд “Кайша Шикихоо” номын холбогдох хуудасны хуулбар байж болно.
 
Анхааруулга 2
Уригч нь хувь хүн бол Япон талын уригч байгууллагын улсын бүртгэлийн гэрчилгээний лавлагаа, байгууллагын үйл ажиллагааны чиглэлийн талаарх тайлбарын оронд ажлын газрын тодорхойлолт өгнө.
 
Анхааруулга 3
Япон талын уригч нь улсын бүртгэлд бүртгүүлж амжаагүй компани байгууллага бол байгууллагын улсын бүртгэлийн гэрчилгээний лавлагааны оронд байгууллагын үйл ажиллагааны чиглэлийн талаарх тайлбарыг өгнө.

3. Аяллын төлөвлөгөө
Виз мэдүүлэгчийн бүрдүүлэх бичиг баримт нь 4-т заасантай адил байна.

4. Гэрийн хаягийн тодорхойлолт
Анхааруулга
Оршин сууж буй хот дүүргийн захиргаанаас гэрийн хаягийн тодорхойлолтыг (Япон Улсад амьдардаг гадаадын иргэн бол хувийн дугаар, гэрийн хаягийн тодорхойлолтын дугааргүй байж болно) дэлгэрэнгүй байдлаар авсан байх шаардлагатай.

5. Батлан даалтын бичиг
Анхааруулга 1
Батлан даалтын бичигт орсон Японд байх зардал, буцах замын зардал, хууль дүрмийг чандлан сахих агуулгын аль нэг нь ороогүй тохиолдолд бичиг баримтын бүрдүүлэлт дутуу гэж үзэхийг анхаарна уу.
 
Анхааруулга 2
Япон Улсад хөдөлмөр эрхлэх зөвшөөрөлтэйгөөр оршин сууж буй гадаад улсын иргэн л батлан даагч болох боломжтой.
 
Анхааруулга 3
Эдгээрээс бусад агуулгын тухайд урилгад заасны дагуу бичиж өгнө.

6. Батлан даагч нь замын зардал хариуцахыг батлах бичиг баримт. Дараах гурван бичиг баримтын аль нэгийг гаргана.
 1) Сүүлийн үеийн (өмнөх оны, өмнөх оныхыг гаргах боломжгүй бол түүний өмнөх оны ) нийт орлогыг батлах дараах бичиг баримтын аль нэгийг өгөх.
 Үүнд:
 А.Татвар төлөлтийн тодорхойлолт: Оршин сууж буй хот дүүргийн захиргаанаас авах.
 Б.Төлбөл зохих татварын тодорхойлолт: Оршин сууж буй хот дүүргийн захиргаанаас авах.
 2) Татвар төлөлтийн мэдүүлгийн хуулбар
Татварын газрын тамга бүхий хуулбар байх. Хэрэв e-Tax системээр төлсөн бол илгээгдсэнийг батлах баримтыг хавсаргах. 
 3) Дансны эцсийн үлдэгдлийн тодорхойлолт
Анхааруулга 1
Бүрдүүлж өгсөн виз мэдүүлгийн материалд үндэслэн визийг шалган шийдвэрлэнэ. Гавьяаны амралтад гарсан, хөдөлмөр эрхэлдэггүй хүмүүсээс нэмэлтээр материал шаардах магадлалтай.

7. Гэрийн хаягийн тодорхойлолт
Анхааруулга
Оршин сууж буй хот дүүргийн захиргаанаас гэрийн хаягийн тодорхойлолт (өрхийн гишүүдийн дэлгэрэнгүй мэдээллийг багтаасан байх, Япон Улсад амьдардаг гадаадын иргэн бол хувийн дугаар, гэрийн хаягийн тодорхойлолтын дугааргүй байж болно)

8. Гадаад иргэний оршин суух үнэмлэх
Анхааруулга 1
Батлан даагч нь Япон Улсад амьдардаг гадаадын иргэн бол гадаад иргэний оршин суух үнэмлэхийн хуулбар (ар өвөргүй)-ыг гаргаж өгнө.
 
Анхааруулга 2
Виз мэдүүлэгчийн Япон Улсад байх хугацаа батлан даагчийн оршин суух хугацаанаас урт байвал батлан даагч болж чадна гэж үзэхгүй. Ийм нөхцөл үүсвэл оршин суух үнэмлэхийн сунгалт хийлгэж байгааг батлах баримтыг хавсаргана.
 

9. Богино хугацааны бизнесийн зорилгоор зорчиход уригч байгууллагын бүрдүүлэх бичиг баримт
 1) Уригч байгууллага гэж хуулийн этгээд, байгууллага, улсын болон орон нутгийн олон нийтийн байгууллагыг хэлнэ. Гэвч Их, дээд сургуулийн хамтын ажиллагааны зорилгоор профессорын нэрээр урилга гаргахыг хүлээн зөвшөөрнө.
 2) Бүртгэлтэй хуулийн этгээдийн тухайд улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар (хэвлэгдсэнээс хойш 3 сарын хугацаанд хүчинтэй)-ыг өгөх, улсын болон орон нутгийн олон нийтийн байгууллагыг тухайд шаардахгүй. Японы хөрөнгийн бирж бүртгэлтэй компани бол сүүлийн үед хэвлэгдсэн “Кайша Шикихоо” номын холбогдох хуудасны хуулбарыг өгч болно.
 3) Улсын бүртгэлд бүртгүүлж амжаагүй компани байгууллага бол байгууллагын улсын бүртгэлийн гэрчилгээний лавлагааны оронд байгууллагын үйл ажиллагааны чиглэлийн талаарх тайлбарыг өгнө.
 4) Уригч нь хувь хүн бол Япон талын уригч байгууллагын улсын бүртгэлийн гэрчилгээний лавлагаа, байгууллагын үйл ажиллагааны чиглэлийн талаарх тайлбарын оронд ажлын газрын тодорхойлолт өгнө.  

Виз шийдвэрлэх хугацаа
 1) Виз мэдүүлгийн төвд материалыг хүлээн авснаас хойш ажлын 5 хоногт багтаан шалган шийдвэрлэнэ.
 2) Виз мэдүүлгийн материал бүрдүүлэлт хангалтгүй байвал шаардлагатай материал бүрдтэл визийг шийдвэрлэх боломжгүй тул нэмэлт хугацаа шаардагдана. Иймд хугацаагаа хангалттай тооцож бүрэн гүйцэд бүрдүүлсэн материалтайгаар виз мэдүүлнэ үү.
 3) Визийг шийдвэрлэх явцад заримдаа нэмэлт мэдээлэл авах, бичиг баримт гаргуулах үе байдаг. Нэмэлт материал авах, виз мэдүүлэгчтэй ярилцлага хийх, утсаар тодруулга авах үед тухайн виз мэдүүлэгчийн харилцаа хандлага, утсаар холбогдох боломжгүй байх үе, мөн үнэн зөв мэдээлэл хангалттай авч чадахгүй байх зэргээс шалтгаалан виз олгох боломжгүй нөхцөл байдал үүсэж болзошгүйг анхаарна уу.
 4) Зарим тохиолдолд визийн хариуг Японы Гадаад хэргийн яам руу явуулж шийдвэрлүүлдэг. Ийм нөхцөлд визийн хариу ойролцоогоор 1-3 сарын дараа гардаг.
 
Анхааруулга 1
Виз мэдүүлгийн материалын хүчинтэй хугацааны тухайд виз мэдүүлэгчээс гаргах материал 3 долоо хоног, санхүүгийн чадамжийг батлах бичиг баримт (банкны хуулга, тодорхойлолт гэх мэт) 7 хоногийн хугацаанд хүчинтэй байна. Харин Япон талаас ирүүлсэн материал 3 сар (хуулбар хувь байж болно)-ын хугацаанд хүчинтэй байна.
Анхааруулга 2 
Виз мэдүүлгийн материалыг англи болон япон хэл дээр бэлтгэн өгнө. Монгол хэл дээр бүрдүүлсэн бичиг баримтад англи эсвэл япон хэлний орчуулга хавсаргана.
Анхааруулга 3
Виз мэдүүлгийн материал бүрдүүлэлт хангалтгүй бол материал
хүлээн авахгүй.