Япон улс тусгай ур чадвартай ажилтан хайж байна

Япон улс "Тусгай ур чадвартай ажилтан" хайж байна

Та өөрийн мэргэжлийн ур чадвараа Япон улсад үр бүтээлтэй ашиглахыг хүсэж байна уу?
2019 оны 4-р сараас эхлэн Япон улсын аж үйлдвэрийн зарим нэгэн салбарт тухайн мэргэжлээр бэлтгэгдсэн гадаадын боловсон хүчнийг хүлээн авах "Тусгай ур чадвартай ажилтан" буюу SSW гэсэн оршин суух статусыг шинээр бий болгосон. Энэхүү сайтаар өөрийн эзэмшсэн мэргэжил, ур чадвараа ашиглан Япон улсад ажиллах сонирхолтой хүн бүрт зориулсан мэдээ мэдээллийг хүргэж байна.

SSW статуст хамрагдах 12 салбар

SSW статусаар дараах 12 салбарт ажиллах боломжтой. Доор дурдсанаас “Эд анги, хэв үйлдвэрлэл”, “Аж үйлдвэрийн техник, тоног төхөөрөмжийн үйлдвэрлэл”, “Цахилгаан, цахим мэдээллийн холбогдох үйлдвэрлэл” гэсэн салбаруудыг 2022 оны 5 сард нэгтгэн нэг салбар болгосон.

Blossom! in Japan.

Доорхи дүрс бичлэг нь 2022 оны 3 сар хүртэлх байдлыг танилцуулсан бөгөөд 2022 оны 5 сараас хойш аж үйлдвэрийн 12 салбарт тусгай ур чадвартай ажилтан хүлээн авахаар болсон.

  • Play movie in a new window:14 in demand occupations
  • Play movie in a new window:Specified Skilled Workers supported in work & life
  • Play movie in a new window:utilize your skills experience
Page Top