Япон улсын зээлээр Монголд хэрэгжсэн болон хэрэгжиж буй төслүүд

2022/3/31
Нэгж: 100 сая иен      
2022 оны 3 дугаар сарын сүүлийн байдлаар      
 
Санхүүгийн жил Төслийн нэр Ноот солилцсон огноо Дүн
1991 Эд барааны зээл (1) 1991.10.29 48.36
1992 Эд барааны зээл (2) 1993.02.05 24.59
1993 Төмөр замын тээвэрлэлтийг сайжруулах төсөл (1) 1993.11.25 33.21
1994 Төмөр замын тээвэрлэлтийг сайжруулах төсөл (2) 1995.01.27 47.53
1995 Улаанбаатар хотын дөрөвдүгээр цахилгаан станцыг засч сайжруулах төсөл (1) 1995.10.20 44.93
1996 Багануур, Шивээ-Овоогийн нүүрсний уурхайг хөгжүүлэх төсөл (1) 1997.02.25 58.27
1997 Багануур, Шивээ-Овоогийн нүүрсний уурхайг хөгжүүлэх төсөл (2) 1998.02.10 42.98
2000 Улаанбаатар хотын дөрөвдүгээр цахилгаан станцыг засч сайжруулах төсөл (2) 2001.02.15 61.39
2005 Жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих, байгаль орчныг хамгаалах хоёр үе шаттай зээлийн төсөл (1) 2006.03.28 29.81
2007 Улаанбаатар хотын олон улсын нисэх онгоцны шинэ буудал барих төсөл 2008.03.03 288.07
2009 Нийгмийн салбарын хөгжлийг дэмжих хөтөлбөр (1/2) 2009.06.30 28.94
2010 Жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих, байгаль орчныг хамгаалах хоёр үе шаттай зээлийн төсөл (2) 2010.11.19 50.00
2011 Нийгмийн салбарын хөгжлийг дэмжих хөтөлбөр (2/2) 2012.03.12 15.50
2013 Улаанбаатар хотын дөрөвдүгээр цахилгаан станцын үр ашгийг дээшлүүлэх төсөл 2013.11.15 42.01
Инженер, технологийн дээд боловсрол төсөл 2014.03.11 75.35
2015 Улаанбаатар хотын олон улсын нисэх онгоцны шинэ буудал барих төсөл (II) 2015.04.16 368.50
2017 Төсөв, нийгэм, эдийн засгийн шинэчлэлийн хөгжлийн бодлогын зээл 2017.12.05 320.00
2020 Ковид-19 халдварт цар тахлын хямралыг арилгахад яаралтай тусламж үзүүлэх хөтөлбөр 2020.11.05 250.00
Нийт 1,829.44