Оршин суух зөвшөөрлийн хүчинтэй хугацааг дахин сунгах тухай

2021/1/27
 Япон Улсын Хууль зүйн Яамны харьяа Хилийн хяналт шалгалтын газраас шинэ төрлийн корона вирусийн халдварт өвчний улмаас хүчинтэй хугацаа нь дууссан Оршин суух зөвшөөрөл (OСЗ)-ийг доорхийн дагуу  сунгах болсныг мэдэгдэж байна. Энэхүү сунгалт нь бүх OСЗ -д хамаарна.
1. 2019 оны 10 дугаар сарын 1-ний өдрөөс 2019 оны 12 дугаар сарын 31-ний  өдөр дуустал олгогдсон ОСЗ-ийг тухайд 2021 оны 4-р сарын 30-ний өдрийг дуустал хүчинтэй.
2. 2020 оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс 2021 оны 1 дүгээр сарын 30-ны өдөр дуустал олгогдсон ОСЗ-ийн тухайд 2021 оны 7-р сарын 31-ний өдрийг дуустал хүчинтэй.
3. 2021 оны 1 дүгээр сарын 31-ний өдрөөс хойш олгогдсон ОСЗ-ийг тухайд олгогдсон өдрөөс хойш 6 сарын хугацаанд хүчинтэй.
  ОСЗ-тэй иргэд виз мэдүүлэхдээ хүлээн авагч байгууллагаас “Тухайн виз мэдүүлэгчийг оршин ОСЗ-ийн дагуу хүлээн авахад татгалзах зүйлгүй” гэсэн албан бичиг авах шаардлагатай бөгөөд энэ нь тухайн ОСЗ-ийг хүчинтэйд тооцох үндэслэл болохыг анхаарна уу.