Япон улсын хилийн хяналтын талаарх шинэ журмын тухай

2023/1/6
1дүгээр сарын 8ны өдрөөс Япон улсын хилээр нэвтрэх журамд өөрчлөлт орж байна.
 
Дэлгэрэнгүй мэдээллийг (https://www.mhlw.go.jp/stf/covid-19/bordercontrol.html) холбоосоор нэвтэрч харна уу.