Япон Улсад аялах жуулчдын анхааралд : Гадаад аялаллын даатгалд хамрагдъя

2019/1/6
  • Та гадаад аяллын даатгалд хамрагдсанаар гэнэтийн асуудал тулгарсан ч сэтгэл амар аялах боломжтой.
  • Эмчилгээний төлбөр өндөр гарах нөхцөл байдаг. Эмчилгээний зардлыг бүрэн хангасан гадаад аяллын даатгалд хамрагдвал сэтгэл амар эмчлүүлэх боломжтой.
  • Эрүүл мэндийн байгууллагын танилцуулга болон орчуулгын үйлчилгээтэй, бэлэн бус гүйлгээ хийдэг гадаад аяллын даатгалд хамрагдахыг зөвлөж байна. (Даатгалын агуулгатай урьдчилан танилцахыг зөвлөж байна. Жишээ нь жирэмсэн үеийн эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ нь аялалын даатгалд багтдаггүй тул үнийн дүн өндөр гарах тохиолдол байдаг.)

          Dear travelers to Japan: It is recommended to take out an overseas travel insurance
      〇 An overseas travel insurance makes you feel secure, even in emergencies, and you can enjoy your trip.
      〇 Medical expenses can be very high in Japan. If the travel insurance you purchased offers sufficient coverage of treatment costs, you can receive treatment without concern.
      〇 It is recommended to have an overseas travel insurance with travel support for hospital referrals, medical interpretation, and cashless medical service. (We recommend that you check your insurance details before travelling. For example, perinatal medical care is not covered by travel insurance and can be expensive.)