Төв аймагт хэрэгжих “Өвсний үндэс-Хүний аюулгүй байдлыг хангах хөтөлбөр”

2020/4/20
a
 3 дугаар сарын 23-ны өдөр, Японы ЭСЯ-нд Элчин Сайд Х.Кобаяаши болон Төв аймгийн Засаг дарга Ж.Батжаргал нар “Төв аймгийн Цээл сумын Эмнэлгийн өргөтгөлийн буцалтгүй тусламжийн төсөл”-ийн гэрээнд гарын үсэг зурав.
 Уг төслийн хүрээнд Төв аймгийн Цээл сумын Эмнэлгийн өргөтгөл баригдаж, төрөх өрөө, төрсний дараах өрөө зэргийг байгуулбах юм. Ингэснээр тус эмнэлэгт эмчилгээний эрүүл, аюулгүй орчин нөхцөл бүрдэхийн зэрэгцээ орон нутгийн эрүүл мэндийн нөхцөлийг сайжруулах юм.