2023 оны “Гадаад бодлогын хөх ном” цахим хуудсанд тавигдав

2023/10/17
   “Гадаад бодлогын хөх ном” нь хувьсан өөрчлөгдөж буй олон улсын нөхцөл байдал болон Японы дипломат үйл ажиллагааг нэгтгэсэн товхимол бөгөөд 1957 оны 9 сард анхны дугаар гарснаас хойш жил бүр хэвлэгдэн гарч байна.
   Японы Галаад хэргийн яам Японы гадаад бодлогын түүхэн замналыг олон нийтэд танилцуулах зорилгоор өмнө хэвлэгдэж байсан бүх “Гадаад бодлогын хөх ном”-ыг цахим хуудсаараа дамжуулан нээлттэй хүргэж байна.
 
   Япон хэлээр:https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/bluebook/index.html 
   Англи хэлээр:https://www.mofa.go.jp/policy/other/bluebook/index.html