Япон Улсын нисэх онгоцны буудлуудад шинээр нэвтрүүлсэн гаалийн хяналтын албаны цахим мэдүүлгийн гарцын тухай

2020/7/28
 Япон Улсын Засгийн газраас аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх бодлогын хүрээнд тус улсын хилээр нэвтрэх иргэдийн гаалийн мэдүүлгийг xялбарчлах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлж байна.  Доор дурдсан 6 нисэх онгоцны буудалд
  1. Нарита олон улсын нисэх онгоцны буудал
  2. Ханэда нисэх онгоцны буудал
  3. Кансай олон улсын нисэх онгоцны буудал
  4. Чүбү олон улсын нисэх онгоцны буудал
  5. Фүкүока олон улсын нисэх онгоцны буудал
  6. Шинэ Читосэ олон улсын нисэх онгоцны буудал
 гаалийн хяналтын албанд цахим мэдүүлгийн гарцыг шинээр нэвтрүүлсэн.
 Дээрх 6 нисэх онгоцны буудлаар Япон Улсын хилээр нэвтрэхдээ гаалийн мэдүүлгийг цахимаар өгөхийн тулд доорх холбоосоор орон урьдчилан гаалийн мэдүүлгийн аппликэйшнийг татаж авна уу.
         
https://itunes.apple.com/jp/app/id1454991621
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.go.customs.EGateMobile