“Япон Улсад ажиллаж, амьдрах хүмүүст зориулсан япон хэлний сургалтын байгууллагыг дэмжих төсөл” -ийн нэмэлт өргөдөл хүлээн авах тухай

2021/8/25
   Уг төсөл нь Япон Улсад ажиллаж, амьдрах хүмүүст зориулан япон хэлний сургалтын үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллагуудыг дэмжиж, "Тусгай ур чадвартай ажилтан бэлтгэх " тогтолцооны дагуу эдгээр япон хэлний сургалтын байгууллагад ашиглагдах сургалтын материал болон ICT тоног төхөөрөмжийг худалдан авахад нь дэмжлэг үзүүлэх төсөл юм.
   Төслийн хэрэгжилтийн хугацаа 2022 оны 2-р сарын 28-ны өдрийг хүртэл байна. Төсөлд хамрагдах тухай өргөдлийг Монгол дахь Японы Элчин сайдын яаманд 2021-ны 9-р сарын 30-ны дотор ирүүлнэ. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг доорх хаягаар орж үзнэ үү.


Япон хэл:https://www.jpf.go.jp/j/program/closed/jp_2.html

Англи хэл:https://www.jpf.go.jp/e/program/closed/jp_2.html