Япон-Монголын хамтарсан кредит олгох механизмын (JCM) хамтарсан хорооны 5 дахь удаагийн хурал зохион байгуулагдаж, кредит тооцов

2017/10/30
 10 дугаар сарын 24-ний өдөр, Улаанбаатар хотод зохион байгуулагдсан Япон-Монголын хамтарсан кредит олгох механизмын (JCM) хамтарсан хорооны 5 дахь удаагийн хуралд Япон улсын Элчин сайдын яамны зөвлөх Минорү Кикүчи, Уур амьсгалын өөрчлөлтийн асуудал хариуцсан тусгай элч бөгөөд хамтарсан хорооны дарга З.Батжаргал нар оролцож, хамтарсан кредит олгох механизмын хүрээнд хэрэгжсэн “Дархан хот дахь 10 мегаваттын нарны цахилгаан станцын төсөл”-өөр ялгаран гарсан 8947 тонн (7 сарын хугацаанд) хүлэмжийн хийг кредит болгон тооцов.
 Элчин сайдын яам нь хамтарсан кредит олгох механизмын (JCM) төслийн хүрээнд Монгол улстай харилцаагаа улам бэхжүүлж, дэлхий нийтэд тулгамдаж буй асуудлыг шийдвэрлэхэд хувь нэмрээ оруулахаар цаашид ч хичээн ажиллах болно.
 Дэлгэрэнгүй мэдээллийг→Япон улсын Гадаад хэргийн яам: Япон-Монголын хамтарсан кредит олгох механизмын (JCM) хүрээнд кредит тооцов.
           
Холбоос: https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press4_005180.html

     
               Япон-Монголын хамтарсан кредит олгох механизмын хамтарсан
                                хорооны 5 дахь удаагийн хурал
             (Хаана: Монгол улсын Гадаад харилцааны яам)