“Өвсний үндэс - Хүний аюулгүй байдлыг хангах буцалтгүй тусламж”-ийн хөтөлбөрийн шинэ брошур

2023/8/21
 “Өвсний үндэс - Хүний аюулгүй байдлыг хангах буцалтгүй тусламж”-ийн хөтөлбөрөөр Монгол Улсад хэрэгжсэн төслүүдийг танилцуулах брошур шинээр хэвлэгдлээ.

“Өвсний үндэс - Хүний аюулгүй байдлыг хангах буцалтгүй тусламж”-ийн танилцуулга