Эдийн засгийн түншлэлийн тухай Япон улс, Монгол улс хоорондын хэлэлцээрийн талаарх ярилцлага

2018/6/20
  Засгийн газрын мэдээ сонины 6 дугаар сарын 13-ны өдрийн дугаарт, Элчин сайд М.Такаокагийн “Монголчуудын хэрэглэдэг зүйлийг Японд борлуулах амаргүй” гэх гарчигтай сонины ярилцлага нийтлэгдэв.
  Тус нийтлэлд, Элчин сайд М.Такаока Эдийн засгийн түншлэлийн тухай Япон улс, Монгол улс хоорондын хэлэлцээр хүчин төгөлдөр болсноос хойш энэ оны 6 сард яг 2 жил өнгөрч буй бөгөөд хоёр орны гадаад худалдаанд ямар нөлөө үзүүлсэн талаар хариулт өгөв.


6 дугаар сарын 13-ны өдөр, Засгийн газрын мэдээ сонины 1-р нүүр
 
6 дугаар сарын 13-ны өдөр, Засгийн газрын мэдээ сонины 6-р нүүр (1-р нүүрний үргэлжлэл)


   
       Ярилцлага өгч буй Элчин сайд М.Такаока