2024 оны Япон Сангийн хөтөлбөрийн бүртгэл эхэллээ

2023/10/17
 2024 оны Япон Сангийн хөтөлбөрийн бүртгэл эхэллээ. Бүртгэлийн талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг танилцуулга/guidelines/-аас уншиж танилцана уу. Уг танилцуулгыг Япон Сангийн цахим хуудаснаас гадна Японы ЭСЯ болон Монгол-Японы хүний нөөцийн хөгжлийн төвийн номын сангаас үзэж танилцах боломжтой.
 Өргөдлийг өнгөрсөн жилээс эхлэн “Япон Сангийн бүртгэлийн цахим хуудас”-аар дамжуулан хүлээн авч байна. Хөтөлбөр тус бүрт татах холбоос (download page) байх ба түүнээс татаж авсан өргөдөл, бусад шаардлагатай бичиг баримтыг бөглөсний дараа файлаар тус хөтөлбөрийн бүртгэлийн хугацаа дуусахаас өмнө цахим хуудас руу нь илгээнэ үү.
  1. Монголоос бүртгүүлж болох хөтөлбөрүүд
I Art and Cultural Exchange
  • Exhibitions Abroad Support Program
  • Support Program for Translation and Publication on Japan
 
II Japanese-Language Education Overseas
  • Grant Program for Japanese-Language Education Activities
  • Training Program for Foreign Teachers of the Japanese-Language (Advanced/Long-term/Short-term/Japanese descendants)
  • Graduate Program in Japanese-Language and Culture (Master’s course)
  • Program for Specialists in Cultural and Academic Fields
 
III Japanese Studies Overseas and Intellectual Exchange
  • Grant Program for Intellectual Exchange Conferences
  • Japan Foundation Japanese Studies Fellowship Program
    2. Бүртгүүлэх аргачлал

 Япон Сангийн бүртгэлийн цахим хуудас-т шинэ хаяг үүсгэн, тухайн хөтөлбөрийнхөө шаардлагатай бичиг баримтыг хүлээн авах хугацаа дуусахаас өмнө файл хэлбэрээр тус цахим хуудас руу илгээнэ үү.
 
 Харин “Япон Улсад ажиллаж, амьдрах хүмүүст зориулсан япон хэлний сургалтын байгууллагыг дэмжих” хөтөлбөрт бүртгүүлэх аргачлал ялгаатай тул уг аргачлалыг энэхүү хуудсаар орж танилцана уу.
 
  1. Лавлагаа
 Хөтөлбөр тус бүрийн товч мэдээлэл, бүртгүүлэх шалгуур, өргөдөл хүлээн авах хугацаа дээрх линкэд тодорхой байгаа бөгөөд бүртгэл, өргөдлийн бичиг баримттай холбоотой тодруулах зүйл байвал юуны өмнө “Бүртгэл, бүртгүүлэх эрх, анхаарах зүйлс (Япон Сангийн албан ёсны цахим хуудас)”-аас уншиж танилцана уу. Бусад тодорхойгүй зүйл байвал тус яамны Соёл, мэдээллийн хэлтсээс тодруулна уу.