Япон Сангийн 2024 оны “Японд ажиллах, амьдрах иргэдэд зориулсан япон хэлний боловсрол олгох байгууллагыг дэмжих” төслийн хүрээнд нэмэлт санхүүжилтийн өргөдөл хүлээн авах тухай

2023/4/27
      Энэхүү төсөл нь Японд ажиллаж, амьдрахад шаардагдах япон хэлний боловсролыг дэмжих зорилготой бөгөөд “Тусгай ур чадвартай ажиллах хүчин”-ий тогтолцооны дагуу Япон Улсыг зорьж буй иргэдэд япон хэлний боловсрол олгодог байгууллагуудад япон хэлний сургалтын хэрэглэгдэхүүн худалдаж авахад зориулан санхүүгийн дэмжлэгийг үзүүлдэг.

      Энэ удаагийн дэмжлэг нь зөвхөн онцгой эрэлт хэрэгцээтэй “Иродори-хэрэглээний япон хэл” номыг хувилахтай холбоотой зардалд зориулагдана. Энэ дагуу өргөдлөө Японы ЭСЯ руу мэйлээр(public.diplomacy-section@ul.mofa.go.jp) явуулах ба хүлээн авах эцсийн хугацаа нь 2023 оны 6 дугаар сарын 15-ны 17:30 хүртэл байна.
 
      Дараах холбоосоор дэлгэрэнгүй мэдээллийг үзнэ үү.
 япон хэлээр:https://www.jpf.go.jp/j/program/closed/jp_2.html
англи хэлээр:https://www.jpf.go.jp/e/program/closed/jp_2.html