Хөгжлийн албан ёсны тусламж (ХАЁТ) -ийг танилцуулах хэвлэлийн аян зохион байгуулагдав (Улаанбаатар хотын Ерөнхий боловсролын сургуулийн барилга барих төсөл)

2021/10/25
a Сургуулийн захирал Э.Пүрэвсүрэн
a Ярилцлага өгч буй сурагчид
 10  сарын 20-ны өдөр, тус Элчин сайдын яам нь Япон Улсын Засгийн газрын Хөгжлийн албан ёсны тусламж /ХАЁТ/-ийг танилцуулах хэвлэлийн аян зохион байгуулж, өдөр тутмын сонин, мэдээллийн сайт, телевизийн нийт 8 байгууллагын 11 ажилтан оролцлоо. Уг аяны хүрээнд Япон Улсын Засгийн газрын буцалтгүй тусламжийн санхүүжилтээр баригдсан Нийслэлийн ерөнхий боловсролын 149 дүгээр сургуульд зочилж сургуулийн үйл ажиллагаа, Япон Улсын буцалтгүй тусламжийн үр дүн, сургуулийн барилга байгууламжтай танилцсан юм.
 
 Энэхүү  сургууль нь 2018-2021 оны хооронд Япон Улсын Засгийн газрын буцалтгүй тусламжаар хэрэгжүүлсэн “Улаанбаатар хотын Ерөнхий боловсролын сургуулийн барилга барих” төслөөр баригдсан 4 сургуулийн нэг бөгөөд цогц шийдэлтэй, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн сурах боломжийг хангасан, гамшгаас урьдчилан сэргийлсэн цаашид Улаанбаатар хотод баригдах ерөнхий боловсролын сургуулийн жишиг болохуйц чанарын өндөр түвшинд баригдсан билээ.
Тус сургуулийн талаар хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр өргөн мэдээлэгдсэн.
 
Телевиз:
(TV5) 10-р сарын 20-ны өдрийн 21 цагийн мэдээ
(EagleTV)10-р сарын 20-ны өдрийн 19 цагийн мэдээ
 
Өдөр тутмын сонин:
Зууны мэдээ 10р сарын 21-ний дугаар 1болон 6-р нүүр
Үндэсний шуудан 10-р сарын 21-ний дугаар 1 болон4-р нүүр
 
Мэдээллийн сайт:
(Gogo.mn)   https://gogo.mn/r/v58gd
(ikon.mn)     https://ikon.mn/n/2cyp
(montsame .mn)  https://www.montsame.mn/mn/read/278724
(Zuunii medee)http://www.zms.mn/a/87291
(Undesnii shuudan)http://npost.mn/a/178675
 
a Ярилцлага өгч буй сурагч
a Сургуулийн захирал Э.Пүрэвсүрэн ярилцлага өгч буй нь  
a Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдэд зориулсан налуу зам
a дүрс бүхий таних тэмдэг