Япон улсад аюулгүй, тайван оршин суухтай холбоотой халдвар хамгаалал, өвчин гэмтлийн үеийн арга хэмжээний талаар

2022/10/13
Япон улсад аюулгүй, амар тайван зорчихын тулд халдвар хамгаалал, өвчин, гэмтлийн үеийн арга хэмжээ зэргийн талаар дараах холбоосоор орж танилцана уу.

Халдварын эсрэг арга хэмжээнүүдийн талаар (англи хэлээр)
https://www.mlit.go.jp/kankocho/content/001485670.pdf
Аялалын шинэ хэв маягын талаар (англи хэлээр)
https://www.mlit.go.jp/kankocho/content/001516180.pdf
Маск зүүх арга хэмжээний талаар (англи хэлээр)
https://www.mlit.go.jp/kankocho/content/mask_communitysetting.pdf
Япон улсад байх хугацаанд биеийн байдал муудсан тохиолдолд (даатгал) (англи хэлээр)
https://www.jnto.go.jp/emergency/eng/mi_guide.html
Япон руу зорчих гадаад аялагчдад зориулсан галын аюулын үеийн гарын авлага (англи хэлээр)
https://www.mlit.go.jp/kankocho/content/001471576.pdf