Монгол Улсын иргэдэд олгох богино хугацааны олон удаагийн визний журмыг хөнгөвчлөх болон богино хугацааны олон удаагийн визний төрөл шинээр нэмэгдэж байгаа тухай

2023/7/5
  1.  Энгийн паспорт эзэмшигч Монгол Улсын иргэдэд олгож байгаа богино хугацааны олон удаагийн визний журмыг хөнгөвчилж, богино хугацааны олон удаагийн визний шинэ төрлийг нэмж байгаа болно. Энэхүү өөрчлөлт нь 2023 оны 6 дугаар сарын 30-ны өдрөөс хойш виз мэдүүлэгчид хамаарна.
  2. Дэлгэрэнгүй мэдээлэл, тавигдах шаардлагын талаар доорх холбоосоос үзнэ үү.
       (1) Тодорхой хэмжээний өндөр орлоготой Монгол Улсын иргэнд богино хугацааны олон удаагийн виз олгох тухай (шинээр нэмэгдэж байгаа)
       (2) Япон Улсад зорчих зорилго нь олон удаагийн богино хугацааны виз мэдүүлэх шаардлага хангасан болон урлаг соёлын зүтгэлтэн, эрдэмтдэд богино хугацааны олон удаагийн виз олгох тухай (нөхцөл хөнгөвчилсөн)
       (3) Энгийн паспорт эзэмшигчид богино хугацааны олон удаагийн виз олгох тухай (нөхцөл хөнгөвчилсөн)

  Япон хэл: https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/tanki/other_visa.html
  Англи хэл:https://www.mofa.go.jp/j_info/visit/visa/short/other_visa.html
  Монгол хэл: https://www.mn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/multivisa_mn.html