“Тусгай өндөр ур чадвартай боловсон хүчний тогтолцоо” болон “Ирээдүйг цогцлоох боловсон хүчний тогтолцоо”-г шинээр бий болгосон тухай

2023/5/22
2023 оны 4-р сараас эхлэн өндөр ур чадвартай гадаад улсын боловсон хүчнийг хүлээж авах ажлыг эрчимжүүлэхийн тулд доорх 2 тогтолцоог бий болголоо.
 
1. Тусгай өндөр ур чадвартай боловсон хүчний тогтолцоо (J-Skip)
Өнөөг хүртэл хэрэгжүүлж буй “Өндөр ур чадвартай боловсон хүчний онооны систем”-ээс тусдаа боловсрол, ажлын туршлага, жилийн орлого нь тодорхой төвшнөөс дээгүүр байх тохиолдолд “Өндөр ур чадвартай мэргэжилтэн” төрлийн оршин суух зөвшөөрөл олгож “Тусгай өндөр ур чадвартай боловсон хүчин”-д тооцон одоо үзүүлж буй хөнгөлөлтөөс илүү өргөн цар хүрээтэй нөхцөлийг олгохоор шийдвэрлэлээ.
 
2. “Ирээдүйг цогцлоох боловсон хүчний тогтолцоо (J-Find)
Олон улсад нэр хүнд бүхий шилдэг их сургуулийг төгссөн зэрэг гадаад иргэд Япон улсад “өөрт тохирох ажлын байрны сонголт судалгаа”, “компани үүсгэн байгуулах бэлтгэл” хийх тохиолдолд “Тусгай үйл ажиллагаа (Ирээдүйг цогцлоох боловсон хүчин)” төрлийн оршин суух зөвшөөрлийг олгох бөгөөд 2 жил хүртэлх хугацаанд оршин суух боломжтой.

3. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг доорх цахим хуудаснаас үзнэ үү.
(1) Япон улсын цагаачлалын үйлчилгээний агентлагийн цахим хуудас
        Тусгай өндөр ур чадвартай боловсон хүчний тогтолцоо
        Ирээдүйг цогцлоох боловсон хүчний тогтолцоо
(2) Япон улсын Гадаад хэргийн яамны цахим хуудас
       ●  Тусгай өндөр ур чадвартай боловсон хүчин:
           (Япон хэлээр)
           (Англи хэлээр)
       ●  Тусгай өндөр ур чадвартай боловсон хүчний гэрийн үйлчлэгч, ажил эрхлэгчийн эхнэр/нөхөр болон эцэг эх:
           (Япон хэлээр
           (Англи хэлээр)
       ●  Ирээдүйг цогцлоох боловсон хүчин:
           (Япон хэлээр
           (Англи хэлээр
       ●  Ирээдүйг цогцлоох боловсон хүчний эхнэр/нөхөр болон хүүхэд:
           (Япон хэлээр
           (Англи хэлээр