Ур чадварын дадлагажигч болон оюутны виз мэдүүлэгчдийн анхааралд (2022 оны 6 сарын 22-ны өдрөөс хойш виз мэдүүлэхэд 2 төрлийн “Баталгаажуулах бичиг” хавсаргаж өгөх шаардлагатай боллоо)

2022/6/13
Хилээр орохоос өмнө бичиг баримтын бүрдүүлэлт хийх боломжтой “Fast Track” болон “Visit Japan Web үйлчилгээ”-г сайжруулах зорилгоор 2022 оны 6 сарын 22-ны өдрийн байдлаар урт хугацаагаар “Оршин суух зөвшөөрөл” нь олгогдсон виз мэдүүлэгч визээ мэдүүлэхдээ 1-рт виз мэдүүлэгчийн болон 2-рт Япон талын хүлээн авах байгууллагын гэсэн 2 төрлийн “Баталгаажуулах бичиг”-ийг бүрдүүлж өгөх шаардлагатай бөгөөд энэ нь виз мэдүүлэгч болон Япон талын хүлээн авах байгууллага нь “Fast Track” болон “Visit Japan Web үйлчилгээ”-г ашиглахад шаардлагатай бичиг баримт болох юм.
 
“Баталгаажуулах бичиг”-ийг доорхи хаягнаас (Хилийн шалган нэвтрүүлэх, оршин суух хяналтын газрын вэбсайт) татаж авна уу.
Баталгаажуулах бичиг (Виз мэдүүлэгчийн маягт: Монгол хэл )
https://www.moj.go.jp/isa/content/001374369.docx
Баталгаажуулах бичиг (Япон талын хүлээн авах байгууллагын маягт)
https://www.moj.go.jp/isa/content/001374361.docx