Виз мэдүүлгийн хуудасны цээж зурагны хэмжээг өөрчлөх болсон тухай

2022/3/9
  Япон Улсад зорчиход бөглөх виз мэдүүлгийн хуудасны цээж зурагны хэмжээг паспортны зурагны хэмжээтэй адил болгох болсон.
  Иймээс энэ жилийн 4 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс энэхүү шинэ маягтыг ашиглана уу.