Нүүр хуудас> Япон хэл, соёлоор мэргэшиж буй оюутан, ЕБС-ийн багш нарыг Япон Улсын Засгийн газрын тэтгэлэгт хөтөлбөр

Япон хэл, соёлоор мэргэшиж буй оюутан, ЕБС-ийн багш нарыг Япон Улсын Засгийн газрын тэтгэлэгт хөтөлбөрт урьж байна


1. Тавих шаардлага,болзлын хураангуй

Япон хэл, соёл судлаач оюутан:

Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх оюутан:


2. Хөтөлбөрийн тухай тайлбар: 2-р сарын 18, 19-ны өдрийн 13:00-17:00 цагийн хооронд Монгол-Японы төвд


3. Бүртгэл:  2-р сарын 15, 18-21-ний өдрүүдийн 13:00- 17:00 цагийн хооронд  Монгол-Японы төвд


4. Бүрдүүлэх бичиг баримт


5.  Шалгалт

  • Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх оюутан: англи, япон хэл


  • Японы ЭСЯ